HAQ Finance

Projekt logotypu oraz identyfikacji wizualnej dla firmy HAQ Finance.Wizualizacja przedstawia projekty:

Logotypu

Wizytówki

Notesu

Papieru firmowego

Teczki ofertowej

Facebook